Norme și standarde comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (reformare) ***II Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la poziția comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))