Cauza F-116/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (ședință plenară) din 24 iunie 2008 — Cerafogli și Poloni/Banca Centrală Europeană (Funcție publică — Personalul BCE — Remunerație — Metodă de calcul al adaptării anuale a remunerațiilor — Executarea unei hotărâri a instanței comunitare — Act confirmativ — Inadmisibilitate)