Întrebare scrisă E-3461/07 adresată de Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) Comisiei. Probleme privind atestarea vaselor cu pânze