Regulamentul (CE) nr. 297/2003 al Comisiei din 17 februarie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a contingentului tarifar pentru carnea de vită și mânzat originară din Chile