Întrebare scrisă E-0659/09 adresată de Jim Higgins (PPE-DE) Comisiei. Acordarea de licențe pentru acvacultură