2010/611/EU: Sklep Komisije z dne 8. oktobra 2010 o spremembi Sklepa 2006/241/ES v zvezi z uvozi gvana s poreklom z Madagaskarja (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 6798) Besedilo velja za EGP