2010/611/EU: Besluit van de Commissie van 8 oktober 2010 tot wijziging van Beschikking 2006/241/EG wat betreft de invoer van guano uit Madagaskar (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 6798) Voor de EER relevante tekst