2010/611/EU: Komission päätös, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010 , päätöksen 2006/241/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse guanon tuonnista Madagaskarilta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 6798) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti