2010/611/EU: Kommissionens afgørelse af 8. oktober 2010 om ændring af beslutning 2006/241/EF for så vidt angår import af guano fra Madagaskar (meddelt under nummer K(2010) 6798) EØS-relevant tekst