Lieta C-801/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Upravni sud u Zagrebu (Horvātija) – FRANCK d.d., Zagreba/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak