Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8352 – KKR / KSL / Apple Leisure Group) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )