Regulamentul (CE) nr. 1347/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2009