Întrebare scrisă E-2427/08 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Poluarea fonică în aeroporturi