Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1579/2007 al Consiliului de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru 2008 în Marea Neagră pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice