Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/962, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/450 muuttamisesta tiettyjä rakennusalan tuotteita koskevien eurooppalaisten arviointiasiakirjojen viitetietojen julkaisemisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)