Întrebare scrisă E-6624/07 adresată de Pedro Guerreiro (GUE/NGL) Comisiei. Situaţia industriei textile şi de îmbrăcăminte din Uniunea Europeană - Menţionarea obligatorie a originii în cazul textilelor şi articolelor de îmbrăcăminte importate din ţări terţe