/* */

Întrebare scrisă E-3557/07 adresată de Marielle De Sarnez (ALDE) Comisiei. Produsele textile - distorsiuni ale concurenţei