Regulamentul nr. 467/67/CEE al Comisiei din 21 august 1967 de stabilire a ratelor de conversie, a costurilor de prelucrare și a valorii subproduselor aferente diferitelor etape de transformare a orezului