Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de6 decembrie 1979. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Italiene. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Apropierea legislațiilor. # Cauza 93/79. TITJUR Comisia/Italia