Întrebare scrisă E-4831/07 adresată de Anneli Jäätteenmäki (ALDE) Comisiei. Menţionarea dimensiunii de gen în documentul final al Conferinţei de la Basel privind Schimbările Climatice