Al patrulea raport privind coeziunea #Rezoluția Parlamentului European din 21 februarie 2008 referitoare la Al patrulea raport privind coeziunea economică și socială (2007/2148(INI))