Rådets direktiv 82/504/EEG av den 12 juli 1982 om ändring av direktiv 78/663/EEG om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel