Richtlijn 82/504/EEG van de Raad van 12 juli 1982 houdende wijziging van Richtlijn 78/663/EEG tot vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen waarvan het gebruik in levensmiddelen is toegestaand