Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 liitteessä I ja neuvoston direktiivin 93/7/EY liitteessä euroina ilmaistujen arvojen vasta-arvot kansallisina valuuttoina