Concluziile avocatului general Mancini prezentate la data de17 martie 1987.