Решение на Съда от 28 септември 1994 г. # Anna Adriaantje Vroege срещу NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV и Stichting Pensioenfonds NCIV. # Искане за преюдициално заключение: Kantongerecht Utrecht - Нидерландия. # Дело C-57/93. TITJUR Vroege