Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Propunerea pentru o decizie a Consiliului privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre COM(2006) 815 final — 2006/0271 (CNS)