Cerere înaintată de Oslo tingrett la 14 septembrie 2007 pentru un aviz consultativ al Curții AELS în cauza Celina Nguyen c. statului Norvegia, reprezentat de Ministerul Justiției și de Poliție (Cauza E-8/07)