Întrebare scrisă E-4341/08 adresată de Astrid Lulling (PPE-DE) Consiliului. Prevederile AVNOJ (Consiliul antifascist de eliberare naţională a Iugoslaviei)