Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1902 af 7. november 2019 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. september 2019 til den 30. december 2019, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (EØS-relevant tekst)