Cauza T-228/06: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Giorgio Beverly Hills/OAPI — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) ( Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GIORGIO BEVERLY HILLS — Marcă națională verbală anterioară GIORGIO — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 )