Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de14 mai 1981.