Întrebare scrisă P-1357/08 adresată de Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) Consiliului. Afganistan: Tratamentul aplicat prizonierilor şi rolul FIAS