Rectificare la cererea de propuneri: servicii de sprijinire a afacerilor și inovării ( JO C 227, 27.9.2007 )