Cauza T-300/06: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 10 septembrie 2008 — Promat/OAPI — Puertas Proma (Promat) ( Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Promat — Marcă comunitară figurativă anterioară PROMA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 )