Asia C-149/05: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.9.2006 (Cour d'appel de Parisin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Harold Price v. Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (Direktiivit 89/48/ETY ja 92/51/ETY — Työntekijät — Tutkintotodistusten tunnustaminen — Vaatimus, jonka mukaan on suoritettava kelpoisuuskoe ilman mahdollisuutta valita sopeutumisaikaa — Julkisessa huutokaupassa tapahtuvan irtaimen vapaaehtoinen myyntitoiminta)