Întrebare scrisă E-1815/07 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Destrămarea UE