Cauza T-389/08: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2008 — Lemans/OAPI — Turner (ICON)