Regulamentul (CE) nr. 1010/2008 al Consiliului din 13 octombrie 2008 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de acid sulfanilic originar din India ca urmare a reexaminării în perspectiva expirării măsurilor antidumping în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 2026/97 și a unei reexaminări intermediare parțiale în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 2026/97 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1000/2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid sulfanilic originar din Republica Populară Chineză și India ca urmare a reexaminării în perspectiva expirării măsurilor antidumping în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96