Avizul Comitetului Economic și Social European privind libertatea de asociere în țările partenere mediteraneene