Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä 2013/255/YUTP ja Syyrian tilanteen johdosta määrättäviä rajoittavia toimenpiteitä koskevassa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 124/02