Известие на вниманието на определени лица и образувания, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия 2020/C 124/02