Asia C-81/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj – Romania) – NG ja OH v. SC Banca Transilvania SA (Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Soveltamisala – 1 artiklan 2 kohta – Pakottavien lakien tai asetusten käsite – Dispositiiviset säännökset – Ulkomaan valuutan määräinen luottosopimus – Valuuttakurssiriskiä koskeva ehto)