Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 februarie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind plăcuțele și inscripționările regulamentare ale autovehiculelor si ale remorcilor, precum și amplasamentul și modul de aplicare a acestora (versiune codificată) (COM(2007)0344 — C6-0193/2007 — 2007/0119(COD))