Cauza C-460/09 P: Recurs introdus la 20 noiembrie 2009 de Inalca SpA — Industria Alimentari Carni și Cremonini SpA împotriva Ordonanței Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șasea) pronunțate la 4 septembrie 2009 în cauza T-174/06, Inalca SpA/Comisia Comunităților Europene