Ir-Regolament Tal-Kunsill (KEE) Nru 2143/81 tas-27 ta’ Lulju 1981 li jemenda r-Regolament Nru 79/65/KEE li jistabbilixxi network għall-ġbir ta’ l-informazzjoni dwar il-kontabilità rigward l-introjti u l-ħidma kummerċjali ta’ l-azjendi agrikoli fil-Komunità Ekonomika Ewropea