Regulamentul (CE) nr. 2/2009 al Comisiei din 5 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume