2008/294/CE: Decizia Comisiei din 7 aprilie 2008 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate [notificată cu numărul C(2008) 1256] (Text cu relevanță pentru SEE)