A Bizottság 2514/78/EGK rendelete (1978. október 26.) a harmadik országokban folyó vetőmag-szaporításra vonatkozó szerződések tagállami bejegyzéséről