Întrebare scrisă E-3761/09 adresată de Malcolm Harbour (ECR) Comisiei. Regulamentul general de exceptare pe categorii și ceasornicarii